Charter,Philosophy & Vision 

 
THE CHARTER OF SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT THE PHILOSOPHY OF SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT THE VISION OF SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT BACK